آزمون CPE

(3)
(0)
آزمون CPE

آزمون CPE یا Certificate of Proficiency in English بالاترین مدرک زبان انگلیسی از دید دانشگاه کمبریج است. به قول خود دانشگاه کمبریج آزمون CPE اثبات توانایی منحصر به فرد شما در زبان انگلیسی است. آزمون CPE در ایران یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی است. آموزشگاه زبان ملت و دولت رشت کلاس های آمادگی این تست را برگزار می کند و اگر شما نیز می خواهید بگویید سطح شما در زبان انگلیسی استثنایی است می توانید با شرکت در این کلاس ها آن را اثبات کنید.

در آزمون CPE در ایران به دو صورت کاغذی و کامپیوتری طراحی شده است. در آزمون موارد زیر آورده می شوند:

Reading  


هفت قسمت و 53 سوال و یک ساعت و نیم زمان. باید در آزمون CPEE کمبریج در این قسمت باید اثبات کنید که به راحتی می توانید با متون علمی ، تخیلی ، داستان ، ژورنال های علمی ، روزنامه ها و دستورالعمل های مختلف کنار بیایید.

Writing


دو قسمت در یک ساعت و نیم. باید بتوانید مقاله ( essay ) ، گزارش و … را به خوبی بنویسید.

Listening


چهار قسمت و در زمان 30 دقیقه. موارد سخنرانی ها ، گزارش ها و کنفرانس های علمی را متوجه شوید و به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید.

Speaking

سه قسمت و حدود 16 دقیقه. در یک مصاحبه رو در رو باید به سوالات مختلف جواب بدهید.

نمره

بر طبق گفته خود سایت دانشگاه کمبریج از ژانویه 2015 نمرات بر طبق CEFR و طبقه بندی خود دانشگاه کمبریج ارائه می شوند. اگر شما بتوانید نمره قبولی را کسب کنید مدرکی در پایان از دانشگاه کمبریج به شما اعطا می شود. کسانی که Grade A,B,C را کسب می کنند یعنی نمره ای بین 200 تا 230 را می گیرند می توانند مدرک را دریافت کنند که نشان دهنده سطح C2 می باشد.