دعوت به همکاری

(3)
(0)
دعوت به همکاری
جهت پیوستن به کادر مدرسین آموزشگاه زبان ملت و دولت و شرکت در آزمون جذب مدرس متقاضیان می توانند فرم تقاضا را همه روزه صبح ها از ساعت 9:30 الی 12 و عصر ها از ساعت 16 الی 20 از دفتر آموزشگاه تهیه و تکمیل نمایند .

آدرس : رشت - سبزه میدان - پیرسرا - بن بست والایی